Inscripció d'activitats:

Títol de l'activitat
Empresa:
Tipus d'activitat:
Descripció de l'activitat
Puja una imatge descriptiva de l'activitat: (les imatges han de ser lliures de drets o disposar d'aquest dret d'ús a nom de l'empresa)
Objectius de l'activitat
Programa o continguts de l'activitat
Metodologia:
Avaluació de l'activitat
Impartit per:
Material per a l'alumnat del curs (adjunteu document per poder realitzar les fotocòpies per l'alumnat):
Hores de l'activitat:
Número de sessions de l'activitat:
Pressupost de l'activitat (preu en € per hora): Per a presentar oferta s'hauran de fer les gestions oportunes per a poder presentar les factures d'activitats formatives i conferències sense l'IVA.
Dates en les que l'activitat no es podrà realitzar (per vacances o incompatibilitat d'algun tipus)

uji50

Universitat Jaume I | Vicerectorat de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals | Servei d'Activitats Socioculturals | Programa d'Extensió Universitària
Àgora Universitària. Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071, Castelló de la Plana
964728896 peu-uji@uji.es