048- Curs de customització de mobles (Decapatge) 20 h

048-Curs de customització de mobles (Decapatge)
Verónica Badenas Guillamón
Curs/taller
Es preten transformar un moble que no aprofitem i convertir-lo en un de nou, canviant el seu estil, amb diferents tècniques, colors, teles, papers, etc.
logo
Apropar a l’alumne a la varietat de materials que existeixen al mercat per customitzar mobles.
 Fomentar l'esperit creatiu dels alumnes i el sentit decoratiu.
 Concienciar de la importància de customitzar mobles com una manera de reprofitament de objectes i de estalviar.
 Informar de la toxicitat de certs productes i de la conveniència d’utilitzar productes de baixa toxicitat, així com fomentar el respecte al medi ambient.
Anàlisi de l’estat de conservació dels mobles. Presa de fotografies.
• Proposta creativa de customització: idees, exemples, materials, tècniques, etc.
• Elecció de materials i passos a seguir.
• Salut i medi ambient.
• Fotografies finals i mostra dels treballs realitzats.
Les classes es planteen essencialment pràctiques. L’alumne es portarà un moble per a customitzar i cadascun dels mobles servirà per conèixer diferents estils de creació, analitzar diferents possibilitats de reaprofitament i en exemples pràctics per a tots els assistents.
L’assistència a les classes, l’interès mostrat i el mantenir l'àrea de treball i l'aula neta.
Verónica Badenas Guillamón
Cada assistent portarà el seu material segons el treball a realitzar
20 hores. Es poden proposar més o menys hores i sessions. Feu la vostra proposta!
8 sessions. Es poden proposar més o menys hores i sessions. Feu la vostra proposta!
50 euros/hora
Només disponible els mesos d'octubre i novembre
Tags: Manualitats Oci i temps lliure