184 - Introducció dels esports de muntanya (II). Avaluació del medi natural local i les seues posibilitats

184 - Introducció dels esports de muntanya (II). Avaluació del medi natural local i les seues posibilitats
Viunatura (VIU NATURA, COOP. V.)
Curs/taller
Segon bloc formatiu de la mateixa temàtica, només per als municipis on s'haja impartit la primera part. Aquesta segona acció formativa va dirigida especialment a cobrir els interessos despertats en el primer nivell. S'aprofundirà en les modalitats esportives ja escollides pel públic local i s'avaluarà i analitzarà tant l'entorn natural municipal, com les possibles accions de millora, per a poder practicar amb seguretat les modalitats seleccionades.
logo
Conèixer en tots els seus aspectes els esports de muntanya triats després del primer curs.
Avaluar els entorns naturals locals per a la seua pràctica.
Analitzar les possibles accions de millora, des de traçar possibles itineraris fins a proposar instal·lacions bàsiques.
1. Presentació

2. Aprofundiment en els esports de muntanya prèviament triats.
2.1 Definició.
2.2 Materials específics.
2.3 Tècnica esportiva.
2.4 Principals riscos.

3. Seguretat.
3.1 Mesures de prevenció i pla d'emergències.
3.2 Legislació i responsabilitats.

4. Com iniciar-se i/o perfeccionar-se en les modalitats triades.
5.1 Què es necessita?

5. Avaluació de les característiques del medi natural municipal (localitat on s'imparteix la formació).

6. Anàlisi dels escenaris locals.

7. Eixida de camp.
7.2 Possible pràctica.
S'utilitzarà una metodologia activa i participativa partint de l'avaluació prèvia dels coneixements i interessos generals del grup. Es treballarà en tot moment en funció de la pràctica i es donarà prioritat a la participació de l'alumnat.
A l’inici es tindran en compte els interessos del grup i desprès es faran avaluacions parcials.
Viunatura (VIU NATURA, COOP. V.)
8
1
50,00€/hora
Durant els mesos d'estiu.

Add comment


Security code
Refresh


uji50

Universitat Jaume I | Vicerectorat de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals | Servei d'Activitats Socioculturals | Programa d'Extensió Universitària
Àgora Universitària. Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071, Castelló de la Plana
964728896 peu-uji@uji.es