165 - Organització d'Arxius Municipals

165 - Organització d'Arxius Municipals
Arxiu de Vistabella. Centre d'Estudis de Penyagolosa
Curs/taller
Organització d'Arxius Municipals. L'objectiu és donar unes pautes per ajudar a impulsar l'organització dels fons documentals municipals.
Considerem que hi ha una mancança important en quant al valor del patrimoni documental local que principalment es troba als arxius municipals.
Motivar a organitzar els arxius municipals és el principi de la conscienciació democràtica per la vessant de la transparència administrativa i per altra banda retrobarse amb la història local establint fortes conexions en els grups de recerca històrica. Alhora facilitar la seua difusió mitjançant les noves tecnologies.
logo
a) Donar una visió contextual de poble i del seu Arxiu Municipal.
b) Avaluar la situació actual de l’arxiu.
c) Elaborar i planificar les tasques de tractament arxivístic.
d) Fer una proposta d’organització del fons documental.
e) Planificar la digitalització dels documents que més relevància presenten, normalment les actes municipals pel seu valor probatori o la correspondència municipal.
f) Oferir alternatives de difusió: la via física i la via digital.
g) Aproximar a les noves lleis 39/2015 i 40/2015 per tal d'entendre el nou escenàri digital en les oficines administratives municipals.
1. Qué es un arxiu municipal. Tipologies documentals. Taula de classificació.
2. Ferramentes de descripció: Inventari, Catàleg i la Guia.
3. Fonts d'informació per arxius municipals. La normativa en matèria d'arxius. Gestió documental.
4. Digitalització del patrimoni cultural. Tipologies documentals. Procediments i formats.
5. Difusió dels fons documentals municipals.
Sessions teòriques i pràctiques
Treball individual i en grup
Pràctiques amb TIC: recerques documentals, creació de blogs i programes per a la difusió del patrimoni
Elaboració d'un pla d'organització de l'arxiu municipal
Sílvia Olaria Ibáñez
10
2 sessions de 5 hores
60 euros hora
L'activitat es realitzarà els dissabtes en jornades intensives de matí i vesprada.

Add comment


Security code
Refresh


uji50

Universitat Jaume I | Vicerectorat de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals | Servei d'Activitats Socioculturals | Programa d'Extensió Universitària
Àgora Universitària. Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071, Castelló de la Plana
964728896 peu-uji@uji.es