ESTEM EN PROCÉS DE RENOVACIÓ DEL CATÀLEG VIRTUAL

SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ CONTACTEU AMB EL NOSTRE SERVEI: peu-uji@uji.es

 

147 -Taller. L’àlbum familiar, una història escrita en femení.

147 -L’àlbum familiar, una història escrita en femení.
Innova Photo Style
Curs/taller

Històricament, el paper de la dona ha estat fonamental com a dipositària de la tradició oral. L’arribada de la fotografia va facilitar la cohesió de la història familiar amb el registre gràfic d’esdeveniments importants en el si de la família (naixements, batejos, aniversaris, viatges, etc.), enriquint així aquesta tradició oral i garantint-ne la durada en el temps. 

No obstant això, la construcció d’aquesta història ha passat per la normalització dels continguts específics d’aquest àlbum. Aquesta selecció, així com la custòdia de l’àlbum, ha estat una tasca essencialment femenina. Ha estat la matriarca o la dona qui detenia el rang social més gran dins del grup familiar, qui determinava el seu contingut, i designava quines imatges i quines no formaven part d’ell. 

 

En el taller s’analitzaran els aspectes següents:

. Les característiques de l’àlbum fotogràfic tradicional, i la seua evolució a través de la història.

. El paper que ha tingut la dona en la creació de la història familiar, com a dipositària de la tradició oral, així com a mantenidora i custòdia de l’àlbum familiar.

. La funció social de la fotografia, la qual posiciona i estratifica cada individu particular dins de l’entramat familiar, i determina, amb això, la seua posició en la família, el seu rol.

. Reflexió sobre el paper de la dona en les de convencions socials. La imatge que la dona hauria de donar de la seua família per a quadrar amb les convencions de cada època.

. Anàlisi de l’evolució de la dona dins de la família i, per tant, dins de la societat des del segle XIX, i com els seus rols canvien a mesura que passa el temps.

logo

Conèixer a través de l’àlbum familiar les diferents característiques que determinen la història de la família.

. Descobrir a través de les fotografies els rols de cada membre de la família. Analitzar les diferències socials en el si familiar, segons les condicions de gènere, estatus, edat o valor social.

. Fer valer el paper de la dona en la construcció de la memòria de la família, sent dipositària de la tradició oral, així com mantenidora i custòdia de l’àlbum familiar.

. Reflexionar sobre el paper de la dona en la funció de construir la història de la família, adaptada a les convencions socials de cada època.

. Analitzar l’evolució de la dona i del seu rol dins de la família i per tant dins de la societat, amb el pas del temps.

. Conèixer de més a prop les dones creadores i mantenidores d’aquest àlbum, així com la seua manera particular de contar la història de la família. 

El taller s’estructura en quatre sessions de dues hores cada una, que es poden realitzar en dos o quatre dies consecutius, segons s’acorde.

1a sessió:

La fotografia com a registre de la història familiar a través de l’àlbum fotogràfic.

La fotografia com a generadora de cohesió social a través de la història de la família.

Característiques bàsiques de l’àlbum fotogràfic familiar i la seua evolució a través de la història. 

2a sessió:

Anàlisi de la tipologia d’imatges que formen part de l’àlbum familiar tradicional a través de la història, insistint especialment en els modes de representació de les diferències socials basades en condicions de gènere, estatus, edat i valor social en el si familiar.

Coneixement del paper de la dona en la construcció de l’àlbum familiar, com a dipositària de la tradició oral i del seu equivalent amb l’arribada de la fotografia.

Anàlisi de la seua evolució a través de la història, desenvolupant els seus rols dins de la família i, per tant, dins de la societat. 

3a sessió:

Anàlisi de la situació particular de cada àlbum familiar aportat pels i les alumnes.

Descobriment dels rols de cada membre de la família a través del temps i la manera de ser representats amb les fotografies.

Coneixement de les dones creadores i mantenidores de l’àlbum familiar i de com l’han construït per a contar la seua particular història.

Anàlisi de l’evolució de les dones de la família, a través de les seues imatges dins de l’àlbum familiar. Comprensió dels seus rols i com han evolucionat a través del temps.

4a sessió:

Actualització i manteniment de l’àlbum familiar mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Introducció, si escau, en el coneixement de tècniques de restauració digital de les fotografies familiars més deteriorades.

Aquest taller pot ser ampliat en funció de l’interès dels alumnes en realitzar aquestes tècniques de restauració digital de les seues fotos.

Queda oberta la possibilitat de realitzar una exposició amb fotografies seleccionades per les alumnes. Es pressupostaria a banda, en funció de les necessitats de cada taller.

El tema de l’exposició: “La dona: creadora, mantenidora i custòdia de l’àlbum familiar”

En un principi, el taller està pensat per a desenvolupar-se durant dos dies.

En el primer d’ells s’analitzaran les característiques i la situació històrica de l’àlbum de família.

En el segon es diagnosticarà la situació de cada cas particular a partir de l’aportació de material fotogràfic de cada participant. 

L’avaluació es farà al final del curs, es valorarà l’assistència, l’interès i la participació activa

Corinne Julve Deusdad, fotògrafa de Innova Photo Style.

8
4
50 €/hora
Agost

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar


uji50

Universitat Jaume I | Vicerectorat de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals | Servei d'Activitats Socioculturals | Programa d'Extensió Universitària
Àgora Universitària. Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071, Castelló de la Plana
964728896 peu-uji@uji.es