ESTEM EN PROCÉS DE RENOVACIÓ DEL CATÀLEG VIRTUAL

SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ CONTACTEU AMB EL NOSTRE SERVEI: peu-uji@uji.es

 

216 - L’àlbum fotogràfic familiar 2.0

216 - L’àlbum fotogràfic familiar 2.0
Innova Photo Style
Curs/taller

Des de la seua aparició, la fotografia ha estat fonamental a l’hora de cohesionar la història familiar per mitjà del registre gràfic imprès d’esdeveniments importants en el si de la família (naixements, batejos, aniversaris, viatges, etc.).

 

El desenvolupament de la societat i la urbanització de la població a mitjans del segle passat van suposar la dispersió de les famílies en el medi rural, però també es van mantenir els llaços familiars a través de l’intercanvi d’imatges.

És llavors quan l’àlbum familiar esdevé l’eina perfecta per a la construcció d’una història comuna en el si de la família.

En l’actualitat, les noves tecnologies com la telefonia mòbil i les xarxes socials han suposat la decadència en la pràctica de l’elaboració de l’àlbum familiar.

En conseqüència, s’ha perdut la capacitat de la família per a mantenir un patrimoni visual comú i privat que reforce els llaços familiars i una narració històrica compartida.

El taller, des de l’anàlisi de les característiques de l’àlbum fotogràfic familiar, planteja una nova dinàmica familiar. La qual consistiria a utilitzar les noves tecnologies per a construir i mantenir l’àlbum de la família, i proposar una dinàmica participativa en l’àmbit familiar que ajude a construir un discurs comú. Així, es valora la conservació de la memòria familiar.

logo

. Fer valer la fotografia com a funció social en la construcció de la memòria de la família, així com a reforçament dels vincles familiars a través de l’elaboració de l’àlbum familiar.

. Crear una dinàmica participativa familiar a través de la creació d’un àlbum familiar digital, que permeta el desenvolupament de narratives sociocomunitàries en l’àmbit familiar.

. Recuperar i preservar el patrimoni familiar comú a través de la creació d’un àlbum familiar fotogràfic participatiu.

. Fer valer les noves tecnologies com a nexe d’unió i eines d’acostament i foment dels llaços familiars.

El taller s’estructura en quatre sessions de dues hores cada una, que es poden realitzar en dos o quatre dies consecutius, segons s’acorde.

1a sessió:

La fotografia com a registre de la història familiar a través de l’àlbum fotogràfic.

La fotografia com a generadora de cohesió social a través de la història de la família.

Característiques bàsiques de l’àlbum familiar tradicional.

2a sessió:

L’emergència dels nous mitjans de comunicació i informació i la decadència de la pràctica social de l’àlbum familiar.

Telèfons mòbils: individualització de la història personal a través de la fotografia privada.

L’ús de les xarxes socials en la construcció de la història personal.

3a sessió:

Anàlisi de la situació particular de cada cas.

Diagnòstic de l’estat de l’àlbum familiar en cada cas.

Integració i síntesi de la imatge digital en l’àlbum familiar. Estratègies i pràctiques.

4a sessió:

Actualització i manteniment de l’àlbum familiar a través de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Opcions en el mercat per a la impressió d’àlbums digitals.

En un principi el taller està pensat per a desenvolupar-se durant dos dies.

En el primer d’ells s’analitzaran les característiques i la situació històrica de l’àlbum de família.

En el segon es diagnosticarà la situació de cada cas particular a partir de l’aportació de material fotogràfic de cada participant.

S’implementaran estratègies específiques per a la construcció de cada àlbum familiar.

L’avaluació del taller es realitzarà en l’última sessió, es tindran en compte els resultats finals. 
Corinne Julve Deusdad, fotògrafa de Innova Photo Style.
8
4
50 €/hora
Agost

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar


uji50

Universitat Jaume I | Vicerectorat de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals | Servei d'Activitats Socioculturals | Programa d'Extensió Universitària
Àgora Universitària. Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071, Castelló de la Plana
964728896 peu-uji@uji.es