242 - Creació i desenvolupament d’un projecte fotogràfic

242 - Creació i desenvolupament d’un projecte fotogràfic
Ana March Fotografía
Curs/taller
En aquest taller es pretén estimular la creativitat i la curiositat en distintes direccions i facilitar les claus bàsiques, per a la consecució d’un projecte fotogràfic. Proposa, d’una banda, reflexionar sobre l’experiència subjectiva del procés creatiu o els fluxos de treball aplicat a la pràctica de la fotografia, i d’una altra, entendre la necessitat de pensar en el suport fotogràfic com a horitzó per a poder articular els projectes i establir gramàtiques.
Les etapes no són lineals ni poden ser preses literalment, és a dir, els processos creatius reals es desenvolupen de forma intercalada, es pot estar en l’etapa de l’avaluació i durant aquesta, tenir intuïcions.
Un projecte fotogràfic exigeix preparació intel·lectual, tècnica i creativa; a més d’una metodologia que ens asseguren fotografies que complisquen els objectius. Per això, coneixerem les pautes necessàries per a la creació d’un projecte fotogràfic personal mitjançant l’anàlisi de distintes etapes que comporta el seu desenvolupament des que es concep i realitza fins al moment de la seua presentació i difusió: elecció d’un tema, investigació, com plantejar-lo, planificació i desenvolupament, presa fotogràfica, edició, socialització.
Es dialogara sobre la mirada personal, la producció o el finançament i es donaran directrius que ajuden a la gestió del projecte.
logo
Objectiu general: estimular la creativitat i la curiositat en distintes direccions per mitjà del procés creatiu i facilitar les claus bàsiques per a la consecució d’un projecte fotogràfic.
Objectius específics:
Conèixer les dinàmiques per a la creació d’un projecte fotogràfic mitjançant l’anàlisi de les distintes etapes que comporta el seu desenvolupament des que es concep i realitza fins al moment de la seua presentació.
Aportar instruments d’informació i reflexió que puguen ajudar a desenvolupar un projecte fotogràfic personal.
Aprendre a conceptualitzar un projecte fotogràfic.
Determinar a nivell tècnic i estètic la metodologia projectual idònia per al desenvolupament del projecte.
Investigar sobre l’art com a eina de transformació personal i social per mitjà dels processos creatius.
Resoldre i orientar l’alumnat enfront dels dubtes dels seus propis projectes: què, per què i per a què.
1a sessió
1. A l’hora de fotografiar: l’autoconeixement, moment fotogràfic de cada participant.
2. La importància de desenvolupar un estil personal. Gènere i subgèneres
3. Concepció i estimulació del projecte: procés en què concebem el nostre projecte, investiguem i ens documentem sobre referents fotogràfics, artístics, cinematogràfics..., que puguen ajudar-nos en aquest camí. Aquests estímuls ens donen possibilitats noves d’expressió i descobriment, d’educació i transformació. Tractarem d’oferir diverses possibilitats de generar nous estímuls.
4. Es recorreran les distintes etapes que comporta la creació d’un projecte des que es concep i realitza fins al moment de la seua presentació i difusió: elecció del tema, investigació, planificació, desenvolupament i edició.
2a sessió
1. Es veurà la necessitat de documentar la creació artística per a facilitar el desenvolupament d’una narrativa global, s’utilitzaren diversos registres fotogràfics que permeten traçar diferents línies de comunicació.
2. Exemples de projectes finalitzats en distints suports, s’utilitzaren per a aquests diversos registres fotogràfics que permeten traçar diferents línies de comunicació.
3. Presa, selecció i edició fotogràfica. Després de la presa fotogràfica acumularem un material (segurament molt nombrós) al qual caldrà donar forma. Haurem de seleccionar les imatges (edició) que millor s’adeqüen a la finalitat del projecte i mitjançant l’edició aconseguir que comuniquen una idea, un missatge, una història, la història que nosaltres volem.
4. Trobar el suport adequat, formats finals (exposició, llibre, multimèdia) es veuran exemples de cada un d’aquests. Així com vídeos d’entrevistes a autors fotogràfics reconeguts explicant la seua forma de treball.
3a sessió /4a sessió
1. Edició dels treballs de l’alumnat. Part pràctica.
5a sessió
1. Materialització del projecte. Adequarem els nostres treballs finalitzats segons el suport on s’exhibisca: maqueta de llibre, exposició o multimèdia.
2. Part pràctica: realització d’una maqueta de com es presentaria el projecte.
6a sessió
1. Difusió, conceptualització, presentació i finançament d’un projecte. Com s’ha de presentar el treball, beques, subvencions, patrocini, espònsors, Europa creativa, eines per a buscar finançament de projectes culturals. Finançament 2.0., el micromecenatge.
2. Parlarem de les eixides d’aquests treballs: de com i on mostrar els projectes fotogràfics per a optar a una beca, dels mitjans/institucions en què es pot ensenyar el projecte...
Metodologia: la consecució de tots els objectius exposats implica, en primer lloc, una avaluació i diagnòstic previ per a conèixer les condicions i coneixements amb què part cada integrant en el taller i els objectius que persegueix amb el seu projecte.
Açò ens permet determinar el punt d’inici per a poder desenvolupar tot el plantejament íntegre basant-se en un equilibri amb què puguen avançar totes les persones participants de manera conjunta.
Es treballa amb un mètode actiu, participatiu i comunicatiu per a així desenvolupar les distintes competències i aconseguir un alt aprenentatge.
Analitzarem diversos multimèdia de fotògrafs on ens conten el seu procés creatiu per a assentar les bases del que busquem així com projectes ja finalitzats en distints formats, revistes, llibres.
Partirem d’una perspectiva interdisciplinària en què relacionarem la fotografia amb altres llenguatges com ara la pintura, el cine, el vídeo i la literatura.
Trabajo realizado
Ana March
4
1 o 2 sesiones
30€/hora
Esta actividad esta planteada para realizar los fines de semana o periodos vacacionales .

Add comment


Security code
Refresh


uji50

Universitat Jaume I | Vicerectorat de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals | Servei d'Activitats Socioculturals | Programa d'Extensió Universitària
Àgora Universitària. Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071, Castelló de la Plana
964728896 peu-uji@uji.es