238 -L’art contemporani com a recurs educatiu

238 -L’art contemporani com a recurs educatiu

La Finestra

Curs/taller

El taller està format per una part teòrica que contextualitza l’activitat en un marc conceptual a través de la presentació de diferents línies d’investigació i acció que s’estan duent a terme per diferents col·lectius artístics i de caràcter pedagògic. Una segona part pràctica ens permet conèixer i experimentar de manera directa amb una representació del ventall de recursos relacionats en quatre eixos de treball:

L’arquitectura i l’art. 

Intervenció en l’espai que habitem mitjançant la instal·lació artística, convidant a reflexionar, recórrer i habitar l’espai conscientment.

Intervenció i transformació efímera d’alguna plaça, carrer, etc. del poble on es du a terme l’activitat.

Recursos plàstics d’experimentació. 

Amb diferents materials tant de caràcter estructurat com desestructurat es du a terme un xicotet projecte de producció artística i visual. Es donen a conèixer diferents tècniques aplicables a diferents contextos que suposen un ventall de recursos educatius i d’estimulació sensorial.

La cultura visual com a contingut educatiu

La major part de la informació que rebem ens arriba de manera visual. La cultura visual és el conjunt d’objectes, experiències i representacions a partir de les quals creem significat a través del llenguatge visual i formen part de la quotidianitat. 

 

logo

Entendre la relació metodològica entre producció artística i construcció de coneixement autònom, crític i divergent.

Relacionar els processos de creació artística contemporània amb l’acció d’educar, tant en els entorns educatius formals com no formals.

Apoderar els educadors i les educadores com agents de creació.

Conèixer tècniques, recursos i metodologies per dur a terme projectes col·laboratius de producció artística i educativa.

Donar a conèixer recursos aplicables a processos d’ensenyament relacionats amb l’arquitectura, la plàstica i el llenguatge visual. 

Introduir el pensament artístic en els processos de transformació social.

Introduir els processos de transformació social en els àmbits educatius.

Fomentar la participació en els processos socials des d’una actitud crítica, transformadora i innovadora.

Desenvolupar processos crítics, des de la construcció de sabers col·lectius i multidisciplinars, que incidisquen directament en els contextos en els quals han estat viscuts.

 

Context teòric:

Relacions entre l’educació i els llenguatges artístics contemporanis.

Institucions educatives i contemporaneïtat.

Agents d’educació i dinamització de projectes artístics.

Arquitectura, art i territori.

Quin és l’espai que habitem?

L’espai com a element de socialització.

Com s’intervé l’espai: actituds, transformació física, conceptualització.

Recursos plàstics, no fem manualitats.

Recursos plàstics.

Els processos de creació i experimentació plàstica com a finalitat.

Seqüències i estructures dels processos d’experimentació plàstica.

Projecte artístic col·laboratiu

La cultura visual: nou escenari social i educatiu.

Què és la cultura visual?

Què és el llenguatge visual?

Com ens arriben els missatges?

Eines de descodificació.

Producció de missatges visuals

 

El taller comença amb una exposició dels conceptes i contextos teòrics en els quals s’emmarquen les pràctiques que es duran a terme a continuació.

La segona part del taller es divideix en tres blocs de caràcter pràctic: 

Arquitectura i art. 

Recursos plàstics d’experimentació.

La cultura visual com a eina comunicativa.

Les pràctiques es duran a terme mitjançant xicotets projectes col·laboratius.

 

A través d’una reflexió, col·loqui i posada en comú.

Isabel Vilarrocha Pallarés

6 hores

1 sessió - amb un descans per dinar, entre la segona i tercera pràctica.

54 €/h - Inclou el material necessari i la formació teòrica.

Durant el mes d'agost

Add comment


Security code
Refresh


uji50

Universitat Jaume I | Vicerectorat de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals | Servei d'Activitats Socioculturals | Programa d'Extensió Universitària
Àgora Universitària. Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071, Castelló de la Plana
964728896 peu-uji@uji.es