UNA APROXIMACIÓ ALS LLENGUATGES MUSICALS A TRAVÉS DE LA MÚSICA TRADICIONAL

UNA APROXIMACIÓ ALS LLENGUATGES MUSICALS A TRAVÉS DE LA MÚSICA TRADICIONAL
Aula de Música Tradicional "Aurelio Puig"
Curs/taller
Algunes de les pedagogies musicals més importants han considerat la música tradicional com la llengua materna dels infants i punt de partida per a un aprenentatge significatiu de la música i el seu llenguatge
De la mateixa manera pot esdevindre una eina fonamental en el cas de persones adultes interessades en la música que no han rebut una formació o que no han comprès la “mecànica” del llenguatge musical per la manca -fins fa poc temps- d’un mètode pedagògic actiu, motivador i que facilitarà la comprensió de tot allò relacionat amb les qualitats del so i la seua representació.
És per això que plantegem aquesta activitat, dirigida especialment a persones que tenen una relació estreta amb la música perquè formen part de grups de danses, cors amateurs, grups de teatre, etc. però també que en són amants i es senten atrets per la música d’una manera més profunda que únicament ser-ne públic passiu.
logo
Aquesta activitat té com a objectiu principal oferir a les persones participants recursos per a comprendre els paràmetres musicals a través de l’experimentació amb la música més propera i facilitar l’accés a un llenguatge que els permeta codificar-la, no necessàriament coincident amb el llenguatge musical universal.
Per tal d’assolir aquest objectiu necessitarem un material musical que ens dote d’un punt de partida per tal de començar amb el treball. Este material serà seleccionat prèviament d’entre el repertori més popular de la música tradicional de la localitat o la comarca dels participants.
Com hem dit, la metodologia serà en tot moment activa i participativa, basada en l’experimentació amb el propi cos, instruments musicals d’arrel tradicional i la veu. Així les activitats consistiran en el desenvolupament de jocs i dinàmiques de grup, balls, cant k interpretació col·lectiva.
El producte final serà una carpeta creada per cada participant que contindrà els resultats d’un anàlisi en profunditat de la peça musical que ens ocupe, amb una codificació personalitzada dels diferents aspectes musicals:
- El ritme i la velocitat: a través del moviment, la dansa i la pràctica instrumental identificarem la pulsació, el motiu rítmic, les variacions rítmiques, etc. Compararem amb altres temes tradicionals, descobrirem patrons característics i finalment crearem un codi que ens permeta transmetre i conservar les característiques rítmiques de la peça musical.
A més, ens aproparem als signes musicals normalitzats per analogia amb els que s´han creat.
- La melodia: ens aproparem a la noció d’altura del so i posteriorment de línia melòdica prenent com a punt de partida la melodia o melodies de la peça tradicional seleccionada. Per a aquesta tasca farem servir també el cos i la veu: el cos com a receptor de sensacions que podem convertir en signes visuals a través del moviment.
La veu que per imitació i a través de jocs vocals ens permetrà experimentar l´altura del so.
Sempre des de l´altura relativa, ens aproparem a la quironomia i anirem avançant cap a una representació gràfica de les diferents altures musicals, entrant en contacte amb els sistemes per a l´escriptura de l´altura musical i el pentagrama. D´aquesta manera deixarem preparada una base sobre la que construir, més endavant, el llenguatge musical normalitzat i la noció d´altura absoluta.
- La música tradicional com a transmissora de trets culturals : Pararem també gran atenció a la lletra –si en té- de la peça musical seleccionada. En este cas es tracta de descobrir el valor transmissor de fets i costums que té la cançó tradicional. A través del descobriment de la lletra i del debat sobre el sentit d´aquesta, el record de fets semblants, l´evocació d´històries dels nostres majors, descobrirem la funció principal de la peça que ens ocupe.
A més, el treball amb els textos ens donarà peu també a diferents activitats relacionades amb les paraules rítmiques i la improvisació de versos, molt present també a la tradició musical del País Valencià.
Aquesta activitat tindrà una durada mínima de 8 hores que seran eminentment pràctiques, tot i que en ocasions es presentaran diferents conceptes teòrics que s´hauran de relacionar amb totes les sensacions experimentades durant l´activitat.
Es requerirà un espai ampli i diàfan per tal de poder moure s´hi lliurement.
El grup de treball no hauria de sobrepassar els 15 participants a cada sessió per tal de poder oferir una atenció personalitzada i propera i que l´activitat col·lectiva no esdevinga caòtica i desordenada.
1. Presentació de participants, exposició de la seua relació amb la música i motivacions. Este punt és important perquè els coneixements previs del grup i les necessitats específiques donaran lloc a un tipus concret d´activitats, jocs i dinàmiques. 30 minuts.
2. Introducció dels objectius de l´activitat i nocions bàsiques: Què és la música tradicional? Com ha arribat fins els nostres dies? La transmissió oral i la transmissió escrita de la música. Avantatges i inconvenients de la codificació de la música en general i de la música tradicional en particular. Una hora.
3. Primera audició i impressions immediates. 30 minuts.
4. Activitats d´audició activa: jocs i dinàmiques. Debats i codificacions. Cinc hores. Si es realitza en una sessió única seran necessaris descansos breus cada 90 minuts aproximadament.
5. Conclusions individuals i col·lectives. Una hora.
Continuada
Maria Jose Peiró
8
3
60€/h
N/A

Add comment


Security code
Refresh


uji50

Universitat Jaume I | Vicerectorat de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals | Servei d'Activitats Socioculturals | Programa d'Extensió Universitària
Àgora Universitària. Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071, Castelló de la Plana
964728896 peu-uji@uji.es