EINES PER A LA RECERCA DE LA TRACICIÓ MUSICAL

EINES PER A LA RECERCA DE LA TRACICIÓ MUSICAL
Aula de Música Tradicional "Aurelio Puig"
Curs/taller
La consciència sobre el valor de la memòria col•lectiva ens demana accions de recuperació, codificació i manteniment dels elements que la configuren. La música és, si més no, un element identificador d’un poble com a mitjà d’expressió d’emocions i de cohesió social que està en constant evolució. Per tant, la música d’arrel tradicional que construeix tot un llenguatge en sí mateixa mereix ser protegida, recuperada, conservada i divulgada. Tot i que puga semblar que ja ha passat el temps de la recopilació dels materials musicals tradicionals, és important un darrer esforç per tal d’esbrinar si no és ja massa tard. És per això que proposem aquest taller d’ajuda a la recerca per tal d’orientar els treballs d’aquelles persones sense necessitat d’una formació especialitzada i que vullguen endinsar-se pels fascinants camins de la tradició musical.
logo
Aquesta activitat té com a objectiu principal oferir a les persones participants recursos per a poder realitzar una recerca dels materials musicals i culturals històriques de la seua població o la seua zona.
- La música valenciana d’arrel tradicional: marc d’ubicació, llengua d’identitat, estat actual i necessitats.
- Recopilacions escrites i sonores ja realitzades.
- L’entrevista als possibles comunicants: línies de treball, ambient i estratègia.
- Mitjans tècnics, fitxes de recerca, arxiu, tractament dels materials, etc.
- El calendari festiu tradicional.
- Classificació temàtica de la música tradicional valenciana.
- Gèneres musicals valencians tradicionals. Música vocal i instrumental.
- Recerca i comparativa de recerques anteriors.
- Altres materials a recopilar: vocabulari, dites, refranys, rondalles, jocs, oficis tradicionals, tocs de campanes,indumentària, fotografies, àudios, vídeos, etc.
El plantejament de les classes serà de carácter lúdic, divertit i positiu; per tant la metodologia será activa, i l'alumne serè el protagonista del seu propi aprenentatge.
Continuada
Jose Miguel Sánchez
9
3
60€/h
N/A

Add comment


Security code
Refresh


uji50

Universitat Jaume I | Vicerectorat de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals | Servei d'Activitats Socioculturals | Programa d'Extensió Universitària
Àgora Universitària. Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071, Castelló de la Plana
964728896 peu-uji@uji.es