Informació útil

Qué ès el Catàleg Virtual del PEU-UJI?

Un dels pilars fonamentals del Programa d'Extensió Universitària PEU-UJI és la formació, i per aquesta raó el programa de la "Formació més a prop" s'ha convertit en un element clau en el procés de dinamització sociocultural del món rural.

A aquest programa poden accedir els municipis de menys de 5.000 habitants de la província de Castelló per a demanar activitats formatives i de divulgació cultural que es recullen en un catàleg d'activitats oferit directament pel PEU-UJI i que està cofinançat per la Universitat Jaume I i la Diputació de Castelló.

El catàleg d'activitats arreplega un gran nombre de propostes que s'agrupen en tres grans àmbits: les activitats formatives (cursos i tallers), les exposicions i les conferències. Sobre temes que poden incidir de manera pràctica en el desenvolupament local als nostres municipis. Tota aquesta oferta es pot consultar a través del Catàleg Virtual, que es presenta, junt amb el projecte anual del PEU a la Fira de la Informació que es celebra amb periodicitat anual al mes de febrer.

Els municipis han de contribuir al finançament de les activitats que sol·liciten segons el nombre d'habitants. A més, les activitats tenen una matrícula que ha de ser abonada pels assistents.

El Catàleg Virtual és aquest entorn virtual que permet als usuaris del PEU tindre la informació actualitzada de tota l'oferta del PEU i de les empreses que l'ofereixen. Al mateix temps, s’ha informatitzat el procés d'oferta i sol·licitud de les activitats.

 

La Formació més Prop

Podeu consultar el projecte complet del programa Ací