Històries de vida i patrimoni oral

Històries de vida i patrimoni oral
Laboratorio de Valores
Curs/taller
Les històries de vida acompanyen l'existència dels individus i dels pobles des del seu origen i els ajuden a créixer, construeixen els seus valors i la seua identitat, donen sentit a la seua experiència i constitueixen una part fonamental del seu patrimoni cultural i afectiu, dins del qual s'entreteixen amb mites, llegendes, refranys, contes, endevinalles i cançons.

Entrevistes a membres de la col·lectivitat i elaboració d'un arxiu sonor. Per a finalitzar l’activitat, els membres del Taller Estable del Laboratorio de Valores escenificaran un relat literari escrit pel ponent basat en les entrevistes.
logo
Fomentar el coneixement i la valoració del nostre entorn i del seu patrimoni tangible i intangible.
- Memòria i tradició oral.
- Històries del meu poble.
- Formes de vida: família, treball, habitatge.
- La relació amb el paisatge.
- La trobada intergeneracional.
Interdisciplinar, lúdica, activa i participativa.
Assistència i participació.
Juan Manuel Vera Selma
30 hores (inclou treball de camp i treball de gabinet)
4 sessions
50 € / hora
L'activitat es pot realitzar durant tot l'any.
Tags: Desenvolupament rural Oci i temps lliure Patrimoni